Privatlivspolitik for Smørum Golfklub

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Smørum Golfklub behandler vi en række oplysninger om dig.

Politik gældende pr. 24.05.2018

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Smørum Golfklub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab Smørum Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Smørum Golfklub er dataansvarlig - kontaktinformation

Smørum Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Smørum Golfklub kan kontaktes her:

Smørum Golfklub
Skebjergvej 46
2765 Smørum
CVR-nr.: 33328990

Telefon: 44973700
Mail

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Smørum Golfklub.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Smørum Golfklub, hvilket omfatter:

 • Orientering om Smørum Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis gennem nyhedsbreve og klubblad
 • Håndtering af adgang til spil på banen Registrering af score
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
 • Administration af fritspilsaftale
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Hvis du som frivillig indtræder i Smørum Golfklubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af navn, email, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, og i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Smørum Golfklub. eller 2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i, og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor.] Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. [Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed].

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene "almindelige personoplysninger" i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse samt golfrelevante oplysninger, som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap mm.]

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Greenfee gæster
Vi behandler alene "almindelige personoplysninger" i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, emailadresse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap mm.]

Endagsgæster
Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene "almindelige personoplysninger" i form af [kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse mm.] 

Gavegivere
Vi behandler alene "almindelige personoplysninger" i form af [navn] samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.]

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • GolfBox
 • ProBox24
 • NAV-økonom isystem
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer i klubben
 • Journalister, der dækker turneringer
 • Bank
 • Politiet, når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere, som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union, som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling.
  Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Smørum Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysning
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 3 år efterkalenderåret for din udmeldelse. Det sker af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller der bliver lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til de regler/formål.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (lndsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre Indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer privatlivspolitikken, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Download som PDF

Cookies

Bliv medlem i Smørum
Kom godt igang
SGK er "Åben for alle. Go’ nok til de bedste...". Det er nemt at komme i gang. Klik her og læs mere om hvordan du bliver medlem.
Udvid dit netværk
Bliv Erhvervspartner
Synliggør og profilér din virksomhed, så du bliver en del af Smørum Golfklubs netværk. Bliv SGK Erhvervspartner her.
Firma aktiviteter
Arrangementer
Book din næste event i Smørum Golfklub - enten som en Company Day eller benyt vores møde-/konferencefaciliteter. Klik her.
Del med dit netværk!
Her kan du dele siden med dit netværk
på et af nedenstående sociale medier.
Del på facebook
Del på LinkedIn
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Få vores nyhedsbrev med nyheder, specialtilbud og
invitationer til medlemsevents.
* skal udfyldes

Please select all the ways you would like to hear from Smørum Golfklub:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

Klar til golf
Borg & Bigum
ServiceHuset
Benny Johansen VVS
Bluecyb
Buus Jensen
CR El & Teknik
EDC Arne Madsen
Henry Andersen & Søn A/S
Memira
JSE Ejendomsservice
Ballerup Bladet
Cutter & Buck
CH Solutions
Smørum Vaskeriteknik
Caddie Golfrejser
Tømrermester Nørklit
Maler Barney
netavent
Epic Armoury
TEARK
DEKO
DS-DYRLUND
KI Rådgivende Ingeniør